POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY BIG HUGE GAMES

Data wejścia w życie: 2020.06.16

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób firma Big Huge Games, Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (zwane dalej łącznie „BHG”) obchodzą się i chronią informacje gromadzone za pośrednictwem stron internetowych, gier, aplikacji mobilnych i innych interaktywnych produktów i usług, które oferujemy, oraz które odsyłają do niniejszej Polityki Prywatności (zwane dalej łącznie „Usługami”). 

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE

KIEDY INFORMACJE SĄ UDOSTĘPNIANE
CIASTECZKA I PODOBNE TECHNOLOGIE
WYBORY UŻYTKOWNIKA

DZIECI
JAK ZABEZPIECZAMY INFORMACJE

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

KONTAKT

ZAŁĄCZNIK

MIESZKAŃCY KALIFORNII: UJAWNIENIA NA MOCY KALIFORNIJSKIEJ USTAWY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW

 

I. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

Gromadzimy informacje, kiedy są nam przekazywane, kiedy użytkownik komunikuje się z innymi i korzysta z Usług. Informacje o użytkowniku możemy również pozyskiwać z innych źródeł. 

Informacje przekazywane nam przez użytkownika. Rejestrując się, kontaktując się bezpośrednio z nami lub w inny sposób korzystając z Usług, użytkownik może zdecydować się na przekazanie nam informacji, takich jak:

 • Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i adres e-mail.
 • Informacje o koncie użytkownika, w tym nazwa użytkownika, pseudonim, hasło i zdjęcie profilowe.
 • Informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć i kraj.
 • Kontakty z książki adresowej urządzenia i kont mediów społecznościowych.
 • Informacje o płatnościach, które nasi operatorzy płatności zbierają podczas dokonywania zakupów.
 • Przesyłana do nas korespondencja.

Komunikacja z innymi osobami i podmiotami. Podczas komunikowania się lub dzielenia się informacjami z innymi za pośrednictwem Usług, w tym przez zamieszczanie zdjęć lub komunikowanie się ustnie lub pisemnie, możemy uzyskać dostęp do treści tych komunikatów i związanych z nimi informacji i przechowywać je, chyba że taki dostęp i przechowywanie są zabronione przez prawo. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie, przechowywanie i ujawnianie przez nas takich komunikatów i informacji, które wysyła lub otrzymuje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umową licencyjną użytkownika końcowego. 

Korzystanie z Usług. Podczas korzystania z naszych Usług gromadzimy informacje, w tym adres IP i inne identyfikatory przypisane do urządzenia i aplikacji podczas korzystania z Internetu lub Usług, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, ustawienie języka przeglądarki, system operacyjny, nazwa i typ urządzenia, adres MAC i inne identyfikatory urządzenia, informacje o urządzeniu (w tym informacje z i na temat dysku twardego i innych urządzeń pamięci masowej, procesora, RAM-u, karty graficznej urządzeń peryferyjnych, oprogramowania i aplikacji zainstalowanych w urządzeniu), dostawca usług internetowych i telefonii komórkowej, strony odwiedzane przed rozpoczęciem i po zakończeniu korzystania z Usług, data i godzina odwiedzin, informacje o pobieraniu, kliknięte łącza i miejsca odwiedzane w ramach korzystania z Usług, dane z gier i dane na temat wykorzystania oraz inne standardowe informacje z dziennika serwera. Gromadzimy dodatkowe informacje, w tym dane systemowe i dane sterowników, dotyczące awarii lub innych problemów związanych z Usługami. Zgodnie z uprawnieniami urządzenia możemy zbierać lub uzyskiwać informacje o położeniu na podstawie sygnału GPS urządzenia, połączeń Bluetooth, pobliskich sieci WiFi i podobnych informacji o urządzeniu. Lokalizacja może być również opierana na adresie IP użytkownika. 

Informacje, które uzyskujemy z innych źródeł. Możemy (zgodnie z prawem) otrzymywać informacje o użytkowniku z publicznie i komercyjnie dostępnych źródeł, które możemy łączyć z innymi informacjami otrzymywanymi od użytkownika lub o użytkowniku. Możemy również otrzymywać informacje z serwisów społecznościowych stron trzecich, gdy użytkownik lub inni użytkownicy zdecydują się połączyć z tymi usługami.

II. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE

Możemy wykorzystywać, zapisywać, systematyzować, przechowywać, aktualizować lub modyfikować, pobierać, usuwać bądź w inny sposób przetwarzać dane użytkownika w niżej określonych celach, używając środków ręcznych lub zautomatyzowanych: 

Nasi operatorzy płatności wykorzystują informacje konieczne do wykonania transakcji lub w inny sposób wymagane przez prawo. 

Możemy również wykorzystać zebrane przez nas informacje do:

 • Świadczenia usług i dostarczania żądanych produktów i informacji, takich jak wsparcie techniczne i odpowiedzi na pytania lub komentarze użytkownika.
 • Dostarczania wiadomości e-mail, powiadomień typu „push”, wiadomości tekstowych, alertów i innych informacji o naszych Usługach i produktach parterów zewnętrznych, zgodne z wyborami użytkownika
 • Dostosowywania i dostarczania treści i reklam wyświetlanych podczas korzystania z Usług lub witryn i usług stron trzecich, zgodne z wyborami użytkownika.
 • Łączenia różnych urządzeń, które mogą być używane przez użytkownika do analizy korzystania z Usług, dostosowywania reklam oraz świadczenia i ulepszania Usług w inny sposób.
 • Analizowania i adresowania niedozwolonych działań, w tym poprzez wspieranie naszych wysiłków w zakresie nadzorowania użytkowników, którzy mogą opracowywać lub wykorzystywać hacking lub oszustwa w celu uzyskania przewagi nad innymi użytkownikami Usług, a także w celu egzekwowania w inny sposób naszego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.
 • Analizowania, rozwijania i ulepszania Usług oraz nowych produktów i usług, w tym poprzez prowadzenie i dostarczanie ankiet, sondaży i badań.

Podstawy prawne dla przetwarzania informacji przez BHG w tych celach obejmują przetwarzanie niezbędne ze względu na: 

 • Uzasadnione interesy BHG, w tym opisane powyżej i niezbędne do świadczenia Usług.
 • Wypełnianie zobowiązań prawnych przez BHG.
 • Realizację postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i Umowy licencyjnej użytkownika końcowego wiążących firmę BHG i użytkownika.
 • Wykonywanie obowiązków i korzystanie z uprawnień wynikających z obowiązującego prawa. 
 • W stosownych przypadkach, na podstawie zgody użytkowników, która może zostać następnie wycofana w dowolnym momencie przez skontaktowanie się z nami, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody sprzed jej wycofania. Zgodę wykorzystujemy w określonych celach reklamowych, w celu wykorzystania określonych plików cookie, gromadzenia dokładnych informacji geolokalizacyjnych, łączenia danych za pośrednictwem urządzeń oraz w międzynarodowych transferach danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób można udzielić lub wycofać zgodę, należy zapoznać się z wyborami użytkownika.


III. KIEDY INFORMACJE SĄ UDOSTĘPNIANE

Udostępnianie zebranych informacji ogranicza się do następujących okoliczności: 

W ramach BHG. Informacje są przez nas udostępniane w ramach spółek BHG

Partnerzy biznesowi. Dane przekazujemy partnerom zewnętrznym i usługodawcom, w tym firmom i systemom przetwarzającym płatności, udostępniającym platformy, twórcom gier, wydawcom gier, świadczącym usługi z zakresu obsługi klienta, dostawcom rozwiązań chmurowych i hostingowych, mediom społecznościowym (które mogą zbierać informacje podczas korzystania z Usług lub po połączeniu Usług z kontami w mediach społecznościowych) oraz firmom analitycznym i reklamowym, aby pomóc nam w świadczeniu i udoskonalaniu Usług oraz prowadzeniu naszej działalności. Więcej informacji na temat naszych partnerów biznesowych można uzyskać, kontaktując się z nami. 

Inni użytkownicy. Profil użytkownika, w tym nazwa użytkownika i zdjęcie, które użytkownik może dodać, oraz informacje na temat jego działań w Usługach mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług lub witryn i usług stron trzecich. Na przykład wyniki w grach, punkty oraz informacje profilowe mogą być przeglądane przez innych użytkowników Usług, a w przypadku dodania łącza do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, mogą być przeglądane przez użytkowników takich serwisów. 

Cele prawne. Możemy przekazywać dane osobowe stronom trzecim, jeżeli uznamy, że jest to wymagane przez prawo lub w celu współpracy z organami regulacyjnymi lub organami ścigania. Możemy ujawnić informacje o użytkowniku w celu ochrony praw lub mienia BHG, oraz w celu egzekwowania zapisów naszego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umowy licencyjnej użytkownika końcowego i innych dokumentów, lub gdy uznamy, że istnieje nagła sytuacja stanowiąca zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika, innej osoby lub ogółu społeczeństwa.

Transakcje korporacyjne. W przypadku zaangażowania BHG w transakcję korporacyjną, na przykład fuzję, przejęcie przez inną spółkę, sprzedaż aktywów lub, w rzadkich przypadkach, bankructwo, możemy przekazać dane użytkownika następcom prawnym takiej transakcji, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Za zgodą użytkownika. Możemy udostępniać dane w innych celach ujawnionych użytkownikowi w momencie zbierania informacji lub za jego zgodą.


IV. CIASTECZKA I PODOBNE TECHNOLOGIE

Podczas korzystania z Usług lub interakcji z wiadomościami e-mail od nas, my i nasi partnerzy biznesowi możemy zbierać i przechowywać informacje na temat korzystania z Usług za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych, danych przechowywanych lokalnie i podobnych technologii. 

Pliki cookie są małymi plikami, które są automatycznie generowane podczas odwiedzania strony internetowej i są przechowywane w urządzeniu. Znaczniki pikselowe to bardzo małe obrazy lub małe fragmenty danych wbudowanych w obrazy, znane również jako „sygnalizatory nawigacyjne” lub „czyste gify”, które rozpoznają pliki cookie, czas i datę wyświetlenia strony, opis strony, na której umieszczono znacznik pikselowy, oraz podobne informacje z urządzenia użytkownika. Dane przechowywane lokalnie to pliki podobne do plików cookie, z tym że mogą one przechowywać większe ilości danych i mogą być przechowywane w innym miejscu na urządzeniu użytkownika. 

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie (zwane łącznie „plikami cookie”) do następujących funkcji i celów:

Funkcja

Cel

Analityka i badania

Używamy plików cookie do analiz i badań, w celu zbierania informacji na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych Usług, takich jak całkowita liczba osób korzystających z naszych Usług oraz typy urządzeń, z których korzystają. Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia raportów zawierających informacje zagregowane i pozbawione elementów pozwalających na identyfikację oraz do ulepszania Usług.

Uwierzytelnianie

Pliki cookie pomagają nam zidentyfikować naszych użytkowników, tak aby po zalogowaniu mogli oni w pełni korzystać z Usług i funkcji.

Pliki cookie są niezbędne i nie mogą być blokowane, jeśli użytkownik chce korzystać z oferowanych Usług. 

Cechy użytkowe i wydajność

Używamy plików cookie do śledzenia funkcji w celu zbierania informacji o tym, jak działają nasze Usługi. Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia raportów oraz do ulepszania Usług.

Zabezpieczenia i integralność Usług

Wykorzystujemy pliki cookie oparte na zabezpieczeniach, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych Usług. Możemy wykorzystywać informacje zawarte w plikach cookie opartych na zabezpieczeniach i integralności usług, między innymi w celu wykrycia ewentualnych oszustw lub nadużyć, egzekwowania naszego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umowy licencyjnej użytkownika końcowego oraz w celu ochrony bezpieczeństwa naszych użytkowników.

Pliki cookie są niezbędne i nie mogą być blokowane, jeśli użytkownik chce korzystać z oferowanych Usług.

Reklama

Używamy ciasteczek reklamowych w celu dostosowywania reklam, które są wyświetlane w Usługach oraz na stronach i w usługach stron trzecich. 

Umożliwiamy stronom trzecim, w tym naszym dostawcom usług analitycznych, sieciom reklamowym i innym dostawcom usług reklamowych zbieranie informacji na temat korzystania z Usług przez użytkowników we wszystkich aplikacjach i na różnych urządzeniach, z użyciem plików cookie i podobnych technologii. Strony trzecie mogą wykorzystywać te informacje do wyświetlania reklam w naszych Usługach i w innych miejscach online w różnych witrynach i usługach dostosowanych do zainteresowań, preferencji i cech użytkownika. Wykorzystanie i ujawnianie danych do takich celów można kontrolować za pomocą wyborów użytkownika. 

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA STOSOWANIE INNYCH NIŻ KONIECZNE PLIKÓW COOKIE I INNYCH ŚRODKÓW TECHNOLOGICZNYCH OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, BEZ USZCZERBKU DLA WSZELKICH PRAW, JAKIE MOŻE MIEĆ UŻYTKOWNIK DO PÓŹNIEJSZEJ ODMOWY KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

V. WYBORY UŻYTKOWNIKA

BHG oferuje szeroki wybór opcji zarządzania wykorzystaniem i udostępnianiem danych, przedstawiony poniżej:

Korespondencja przesyłana drogą elektroniczną. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas komercyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w naszych wiadomościach e-mail. Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnował z otrzymywania komercyjnych wiadomości e-mail, może nadal otrzymywać wiadomości związane z jego kontem, transakcjami i podobne wiadomości związane z usługami. 

Informacje geolokalizacyjne. Urządzenie może umożliwiać kontrolowanie zbierania dokładnych informacji geolokalizacyjnych oraz tego, czy informacje te są udostępniane stronom trzecim, korzystając z ustawień urządzenia. Zwraca się uwagę, że aby zrezygnować z podawania dokładnych informacji o lokalizacji może być konieczne dostosowanie wielu ustawień, a nie tylko uprawnień do lokalizacji. Jeśli użytkownik zrezygnuje z podania dokładnych informacji geolokalizacyjnych, możemy nadal pobierać przybliżoną lokalizację użytkownika, wykorzystując jego adres IP i inne informacje, które możemy zbierać. Więcej informacji użytkownik znajdzie w ustawieniach urządzenia. 

Ciasteczka i podobne technologie Użytkownik może odrzucić lub wyłączyć obsługę plików cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej. Ponieważ każda przeglądarka jest inna, należy zapoznać się z instrukcjami wyświetlanymi przez przeglądarkę (zazwyczaj w sekcji „Pomoc”). Należy pamiętać, że może okazać się konieczne podjęcie dodatkowych kroków w celu odrzucenia lub wyłączenia lokalnego przechowywania danych i podobnych technologii. Na przykład lokalne obiekty współdzielone Adobe można kontrolować za pomocą instrukcji zawartych na stronie Menedżera ustawień. Usunięcie plików cookie z przeglądarki może w niektórych przypadkach usunąć wybory użytkownika dotyczące ustawienia reklam dostosowanych do zainteresowań. Jeśli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie, wyłączenie lub usunięcie plików cookie i podobnych technologii, niektóre funkcje Usług mogą przestać być dostępne dla użytkownika.

Funkcja „Bez śledzenia” i podobne mechanizmy. Niektóre przeglądarki mogą przesyłać witrynie, z której korzysta użytkownik, komunikat „wyłącz śledzenie”. BHG obecnie nie reaguje na tego typu komunikaty.

Reklamy oparte na zainteresowaniach. Chociaż nie jest możliwe wyłączenie wszystkich reklam, użytkownik ma możliwość kontroli, czy będzie otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach, na podstawie informacji zebranych lub otrzymanych w czasie na temat jego działalności online i zainteresowań oraz na stronach i w usługach niepowiązanych oraz na różnych urządzeniach. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach od firm, które uczestniczą w programach samoregulujących, takich jak Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), EDAA (UE), oraz DAAC (Kanada), postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na ich stronach internetowych. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, konieczna może być rezygnacja z reklamy opartej na zainteresowaniach w ustawieniach urządzenia mobilnego lub w aplikacji mobilnej. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić ustawienia urządzenia i aplikacji mobilnej. Należy pamiętać, że wybór opcji rezygnacji będzie dotyczył tylko przeglądarki i urządzenia, używanych w chwili takiej rezygnacji.

Inne uprawnienia gier i urządzeń. Użytkownik może mieć możliwość dostosowania ustawień prywatności dla powiadomień „push”, udostępniania książki adresowej i innych informacji lub funkcji w ramach Usług lub w uprawnieniach urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z ustawieniami Usług i urządzenia. Aby zatrzymać zbieranie informacji przez grę BHG, można odinstalować grę przy użyciu standardowego procesu odinstalowywania dostępnego na urządzeniu, w sklepie aplikacji, z której pobrano i zainstalowano grę. 

Prawa do danych i wycofanie zgody

Przepisy prawa w kraju użytkownika mogą przewidywać prawo do żądania dostępu do danych użytkownika, ich poprawiania, ograniczania, przenoszenia, kopiowania lub usuwania, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub usunięcia konta, bądź też wycofania lub zmiany zakresu wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody użytkownika, zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika w tym celu, ale nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie informacji uprzednio objętych zgodą użytkownika. W przypadkach, w których jest to technicznie wykonalne i wymagane przez obowiązujące prawo, będziemy przesyłać informacje o użytkowniku zgodnie z jego uzasadnioną prośbą. Żądanie wycofania zgody, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych bądź usunięcia konta lub informacji może skutkować niemożnością uzyskania dostępu do Usług lub niektórych ich funkcji. W celu skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw, prosimy o kontakt.

I. DZIECI

Nie gromadzimy ani nie sprzedajemy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia (lub wieku określonego przez obowiązujące prawo) bez zgody rodziców, lub jeśli nie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. 

II. JAK ZABEZPIECZAMY I JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE

Utrzymujemy uzasadnione i odpowiednie fizyczne, elektroniczne, organizacyjne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych. Podejmując odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia ewentualnej utracie, niewłaściwemu użyciu lub nieupoważnionemu dostępowi, nie można zagwarantować, że jakikolwiek system pamięci masowej i transmisja danych przez Internet będą bezpieczne. Gromadzone przez nas dane będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne do celów określonych powyżej, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. 

VI. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Gromadzone przez nas informacje mogą być przekazywane do krajów spoza kraju użytkownika w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kraje te, w tym Korea, Japonia i Stany Zjednoczone, mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności danych jak Unia Europejska/Europejski Obszar Gospodarczy lub kraj użytkownika, i niniejszym wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie informacji do tych krajów w celu ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Transfer taki ma zasadnicze znaczenie dla świadczenia przez nas Usług oraz realizacji postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

VII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku powiadomimy użytkownika zanim takie zmiany wejdą w życie poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki za pośrednictwem Usług lub w inny sposób zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie po upływie uzasadnionego okresu czasu, jak określono w powiadomieniu o takich zmianach. 

VIII. KONTAKT

Prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych jest priorytetem. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk informacyjnych, prosimy o kontakt z wydawcą danej Usługi BHG, będącego administratorem danych odpowiedzialnym za informacje podane przez użytkownika:  

Big Huge Games, Inc.

9515 Deereco Road
Timonium, MD  21093
support@bighugegames.com   

 Przepisy prawa w kraju użytkownika mogą zezwalać na złożenie skargi do organu ochrony danych w kraju użytkownika, jeśli według użytkownika przetwarzanie danych użytkownika przez BHG narusza obowiązujące prawo. 

VeraSafe został wyznaczony jako przedstawiciel firmy BHG w Unii Europejskiej w sprawach ochrony danych osobowych, zgodnie z artykułem 27 rozporządzenia o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej (RODO). Jeżeli znajdujesz się w Unii Europejskiej i twoje zapytanie dotyczy przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z VeraSafe pod adresem:

VeraSafe Czech Republic s.r.o

Klimentská 46

Praga 1, 11002

Republika Czeska

 

Formularz kontaktowy: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative

 

ZAŁĄCZNIK

MIESZKAŃCY KALIFORNII: UJAWNIENIA NA MOCY KALIFORNIJSKIEJ USTAWY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW 


Dodatkowe ujawnienia wymagane na mocy Kalifornijskiej Ustawy o ochronie prywatności konsumentów są dostępne tutaj.